Nasza polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pet Futura Solution Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polanowicka 12, 46-220 Byczyna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Pet Futura Solution Sp. z o.o., podmioty udzielające wsparcia zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
W przypadku realizacji zamówienia Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora).Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Powrót do kontaktu